Za jeden produkt zasadíme jeden strom

Pro mě, jako rekreačního horolezce je ochrana přírody samozřejmostí. Jako firma bereme toto téma vážně.  Neneseme se pouze na vlně ekologie, my do ní reálně zasahujeme.

Ochrana přírody

je téma, minimalizace vlastní spotřeby je podle mě klíčem k udržitelnosti prostředí, ve kterém žijeme. Omezení vlastní spotřeby neznamená ztrátu komfortu a výdobytků moderní doby. Ochrana přírody je spojena také filosofie firmy RDacoustic. Design našich produktů je inspirován přírodními liniemi za použití přírodního masivního dřeva v kombinaci s moderními materiály a technologiemi. Samotným high end zaměřením míříme proti ideím konzumního, spotřebního zboží.

Co uděláme

Našim přístupem k životnímu prostředí bychom rádi inspirovali další firmy i jednotlivce. Za každý náš vyrobený produkt zasadíme jeden strom. Zprvu se soustředíme na kůrovcovou kalamitou zasažené oblasti v ČR.

Proč právě stromy? Stromy jsou pro člověka důležité z mnoha důvodů. Odparem vody a stínem regulují klima okolí. Čistí vzduch, jsou domovem pro řadu živočichů, ve své hmotě zadržují velké množství uhlíku. Lesy zadržují vodu a tak umožňují její vsakování do podzemních vod. Poskytují nám stavební materiál, zlepšují vizuální dojem okolí. Lesy jsou pro naši existenci nepostradatelné.

Oteplování naší planety, konkrétně v Alpách ustupující ledovce, osobně pozoruji více než dvacet let. Tání permafrostu na Sibiři a v Arktidě si dnes již uvědomují vlády všech mocností světa. Ve zkratce jsme startem průmyslové revoluce začali spotřebovát energii, která se na naší planetě ukládala stovky miliónů let. Především se jedná o spalování dřeva, uhlí, ropy, zemního plynu.

Zjednodušeně řečeno, přebytečný oxid uhličitý zodpovědný za nechtěné oteplování planety vzniká především spalováním fosilních paliv. Energie, kterou potřebujeme vzniká jejich hořením, kdy se kyslík naváže na uhlík C+O2 = CO2+teplo = energie. Rostliny pomocí fotosyntézy oxid uhličitý z atmosféry rozkládají na kyslík a uhlík ukládají do sebe jako stavební hmotu. Cyklus se opakuje.

Několik čísel

Jeden 100 let starý buk vysoký 25 metrů s korunou o průměru 14 metrů, s listovou plochu okolo 1 600 m2 a 9 000 listy za jediný den vyprodukuje až 1,7 kg kyslíku, což je 1 000 litrů. Člověk průměrného vzrůstu vydýchá 350 l kyslíku za den. Jeden statný buk tak „uživí“ tři lidi. Jeden hektar kvalitního smíšeného dospělého lesa vyprodukuje za jeden rok průměrně 10 tun kyslíku.

Kyslík z atmosféry ale nespotřebovávají jen lidé a zvířata, ale především jeho spalování pro výrobu tepla, elektrické energie, či auta. Čísla jsou na první pohled šílená. Víte, kolik kyslíku spotřebuje auto při spotřebě 6 l/100 km na ujetí 1 km? Ke spálení 1 kg benzínu je potřeba 14,7 kg vzduchu (podle stechiometrického poměru). V 1 kg vzduchu je 23 % kyslíku a 1 l benzínu váží 0,75 kg (6 l*0,75 kg*14,7*0,23 = 15,21 kg O2/100 km).

Na 1 km jízdy autem o spotřebě 6l/100 km se tedy spotřebuje 0,1521 kg O2/km. Auto tedy ujetím pouhých 3,7 km spotřebuje stejné množství kyslíku, jako průměrný člověk vydýchá za celý den. Podle studií průměrný člověk za den vydechne asi 650 gramů CO2, za rok nějakých 240 kg. Avšak statisticky se vším všudy (auta, potrava, spotřeba tepla a energie), jde až o 2,3 tuny CO2 na člověka rok co rok.

Jediný hektar bukového lesa dokáže navázat až 64 tun prachu, hektar dubů 56 tun, borovic 36 tun. Dobrou zprávou na závěr je, že lesy v České republice přibývají. Ročně stoupá výměra lesa zhruba o dva tisíce hektarů. Přejme si, aby tento trend rozvoje našich lesů i nadále pokračoval, nyní s naším malým přispěním.

David Piska,
Managing Director, RDacoustic

1 https://lesycr.cz/casopis-clanek/co-vsechno-umi-les/
Kde jsme sázeli

Zajímá Vás, co vznikne, když se spojí láska k přírodě, hudbě a technické dokonalosti? Navštivte naše referenční poslechové studio.

Přihlaste se

Odběr novinek

Dáme vám vědět o naší účasti na výstavách, o nových recenzích a produktech, o nových místech, kde si můžete reprosoustavy poslechnout, nebo o nových příspěvcích na našem blogu. Nebudeme vám posílat spam.