O nás

Audio bez kompromisů, inovativní přístup a smysl pro detail právem řadí značku RDacoustic do kategorie High End audia. Vyhýbáme se pohádkám a vúdú příběhům, které se ve světě audia často vyskytují. Naše výrobky stavíme na pevných, ověřených a podložených základech. Dáváme přednost autenticitě a jednoduchosti za použití precizních součástek a komponentů nejvyšší kvality. 

Motivace

K výrobě high end audia nás přivedla vlastní radost z hudby. Hudba je umění, přináší nám pocity a emoce, jež autor vložil do svého díla. Sluchem vnímáme zvuk včetně těch nejjemnějších detailů. A právě tyto detaily, jako jsou kontury nástrojů, barevnost tónů, zřetelnost vokálů, k nám v hudbě přenáší ony pocity a emoce, které nelze jednoduše popsat jen slovy. Člověk tyto emoce vnímá sevřením bránice, někdy se nám tvoří „husí kůže“, ukápneme slzu, a stejně tak prožíváme pocity štěstí a radosti.

V dnešním světě se kvalita technologií různé „život vylepšující“ elektroniky žene kupředu; chytré telefony s rozlišením shodným s projektorem v digitálním kině, filmy s ještě vyšším dynamickým rozsahem barev než bylo doposud možné… A přece, kde se síla zážitku pojí s kvalitou reprodukce nejvíce, je právě klasické stereo. Poslech a ne konzumace hudby představuje lidské podstatě velmi silný prožitek. Kvalitní a vyvážený poslech nám pak dovoluje spočinout v kontemplaci a v klidu a pohodlí našeho soukromí vnímat dokonalost hudby. To, co jsme nejdříve chtěli sami pro sebe, teď nabízíme i vám. Pojďte to zkusit.

Naše vize a přístup

Emoce zakódované v nahrávce se snažíme co nejvěrněji zprostředkovat sluchovému aparátu. Trochu odosobněle, ale technicky korektně vzato, je kvalita a intenzita vnímaných pocitů přímo úměrná dokonalosti a kvalitě nahrávky, audio sestavy a akustiky poslechového prostoru. Za obsahovou, kompoziční kvalitou skladby stojí autor, za technickou kvalitou nahrávky zvukař, potažmo nahrávací studio. Podaří-li se autorovi skladba, hudebníkům její podání a zvukař dokáže zaznamenat atmosféru, šťavnatost, dynamiku, pocity a emoce z nahrávacího studia na zvukový nosič, je téměř vyhráno. Nyní už jde jen o dokonalost akustiky a audio sestavy, která tyto živé pocity a emoce ukryté v detailech přenese z nahrávacího studia nebo živého koncertu přímo k nám. Mluvíme-li o dokonalosti, záleží nám na těch nejjemnějších detailech. Kvalita akustiky a audio sestavy hraje zásadní roli v prezentaci nahrávky. Záleží totiž i na detailech jako je například mikrodynamika harmonických frekvencí.

Jak to vypadá, když se zpátky vrátí lidský element zjistíte v našem referenčním poslechovém studiu, kde můžete sami nahlédnout do pocitů ukrytých v hudbě. Uvědomujeme si, že čistě technické souvislosti nehrají vždy prim a ideál je pro každého jiný. Každý má jiný finanční limit a jiný pohled třeba i na na vizuální stránku akustických řešení. Navštivte nás, rádi vám pomůžeme s komplexním řešením přímo na míru vašich požadavků.

Naše produkty


Jsme přesvědčeni, že krása a funkčnost, které se snažíme skloubit, spočívají především v jednoduchosti a preciznosti. Takové jsou i naše výrobky. Volíme vždy minimalistická řešení za použití vysoce kvalitních součástek a materiálů. Na naší dlouhé cestě za dokonalou reprodukcí hudby jsme se setkali (a stále setkáváme) se spoustou miskoncepcí založených spíše na víře než empirii, přitom jsou to často jednoduché a o to funkčnější principy známé v technice nebo v přírodě stovky let a déle, které představují nejvhodnější řešení. Minulost je tedy pro naše produkty inspirací. Vždy jsou ale formovány přítomností. Jako takové se vyznačují nejen vizuální originalitou, ale především důmyslnými technickými řešeními vytvořenými za pomoci nejmodernějších technologií. Nadneseně nám jde v reprodukci hudby o minimalistický, technicky dokonalý návrat ke kořenům a přírodě, o krásu v dokonalé jednoduchosti.

Svět kolem nás, jakožto i předměty v něm mají své výhody i nevýhody. To platí i pro každé řešení v audiu, a tak se z obou snažíme vytěžit co nejvíce. Co však neděláme jsou jakékoli ústupky na úkor kvality provedení, ať už jde o velmi vysokou přesnost frézování části komory reproduktoru, nebo výrobní toleranci elektronické součástky v jakémkoli z našich komponentů. Všechny naše výrobky, jakožto i většina jejich součástí, jsou vyrobeny v České republice. Převážná část výroby probíhá přímo v Rožnově pod Radhoštěm.

Kdo jsme

Jádro firmy tvoří dva kamarádi; Radovan Řehořek a David Piska. Již na základní škole nás dva spojoval zájem o elektrotechniku. Neznali jsme se pouze ze školy, ale především díky elektrotechnickému kroužku, který jsme oba od sedmi let s nadšením navštěvovali. Nalezli jsme zde řadu odpovědí na dříve nezodpovězené otázky. Oblast elektrotechniky jsme měli možnost objevovat nejen pomocí stavebnic, ale třeba i za použití ručně kreslených a leptaných plošných spojů. Při konstrukci blikajících světelných hadů, FM rádií, zesilovačů a další elektroniky jsme prožívali nefalšovanou dětskou radost. Od té doby jsme sice dospěli, radost z funkčnosti a preciznosti v nás ale přetrvává dodnes. David v průběhu profesního života u elektrotechniky zůstal. Napříč oborem se zabýval různými konstrukcemi s digitálními i analogovými částmi, certifikací EMC a podobně. Radovan si nedlouho po škole založil počítačovou prodejnu a začal se věnovat soukromému podnikání. Firmu RDacoustic jsme po několika letech vývoje našich prvních reprosoustav založili spolu a znalostmi z elektrotechnických oborů, ale třeba i akustiky, se od té doby doplňujeme.

Dosavadní historie

Sami jsme nabyli pocitu, že dnešní společnost je nasycena konzumerismem. Doufáme, že vlna obnoveného zájmu o autenticitu, řemeslo, kvalitu a další podobné hodnoty se jen tak neztratí. Proto stojí za zmínku z jakých popudů naše firma a její portfolio postupně vzniklo a jakým směrem jsme se za naši historii vydali.

Příběh RD

  • Jako milovníci hudby jsme motivováni touhou zažívat bezprostřední pocity živého koncertu plného věrných detailů u sebe doma. Pro dosažení tohoto cíle jsme se v roce 2002 rozhodli k sestrojení našeho prvního prototypu reprosoustav založeného na principu hornové ozvučnice. Pro konstrukci na principu hornu jsme se rozhodli kvůli možnosti dosažení vysoké citlivosti a absenci frekvenčních výhybek. Výhybky u standardních vícepásmových konstrukcí v dělícím kmitočtu posunují fázi signálu, což je jejich nezanedbatelnou nevýhodou.

   2002

  • Zvukový projev předčil naše očekávání, a tak jsme se rozhodli s vývojem postoupit. S cílem dosáhnout co nejlepšího zvuku jsme zkonstruovali více než dvacet různých prototypů podle různých schémat a opět jsme se přesvědčili, že fyzika funguje. Respektive spousta řešení nefunguje, protože ani nemůže. Zároveň jsme hornovou konstrukci zdokonalovali – například zjednodušením zvukovodu, zakulacením jeho vnitřních hran a výdechu, nebo vyztužením a optimalizací první komory zvukovodu, aby tvořila ideální dynamickou brzdu membráně reproduktoru při zachování vyvážené basové složky.

   2003

  • Nějakou dobu jsme oba doma poslouchali konstrukci typu back-loaded horn, která využívá akustickou energii zadní strany membrány reproduktoru, a elektronkový zesilovač vlastní výroby včetně D/A převodníku.

   2013

  • Motivováni okolím jsme se po dlouhé předchozí úvaze pustili do vývoje nákladnějšího, vyladěného modelu bez konstrukčních kompromisů, od kterého jsme si slibovali ještě více nekompromisní zvuk. Požadavky, k nimž jsme došli, jako zvukovod bez ostrých hran, velmi přesné zkosení stěn, zesílené spoje a další konstrukční specifika, omezily výrobu na moderní 5D CNC frézování. Po nemalé investici do výroby vznikl v roce 2014 prototyp reprosoustav Evolution. Následný pozitivní ohlas našeho okolí a testy odborníků je předurčily za naši budoucnost.

   2014

  • Zakládáme firmu RDacoustic s.r.o.

   2015

  • Vystavujeme na AudioVideoShow Praha, High End Mnichov, AV Trend Budapešť a Audio Video Show ve Varšavě. Z pozitivních ohlasů na zvukový projev reprosoustav Evolution a jako odpověď na poptávku po menším, kompaktnějším modelu se zrodily reprosoustavy Euphoria. Ty nadále poskytují výhody citlivého širokopásmového reproduktoru, doplněného však také velmi citlivým 15” basovým reproduktorem, který supluje výšku ozvučnice. Zachování výhody širokopásma spočívá ve velmi nízké dělící frekvenci výhybky, která je mimo slyšitelnou hranici fázového posunu.

   2016

  • Na již zmíněných výstavách představujeme reprosoustavy Euphoria, navíc se účastníme výstavy AES Berlín.

   2017

  • RD Power Filter – jednoduchý, ale velmi účinný, kompaktní filtr s integrovanou přepěťovou ochranou. Tento filtr je navržen přímo pro audio komponenty. Filtruje symetrické i nesymetrické složky síťového rušení a úspěšně potlačuje rušení spínaných zdrojů, tj. napájecích zdrojů většiny moderních spotřebičů. Přestože se jedná o doplněk pro všechny hifi komponenty, v portfoliu našich výrobků dává smysl také proto, že hornové konstrukce jsou obecně citlivější k přijímanému signálu.

   2018

  • RD EMI Neutralizer – síťový filtr postavený na zkušenostech z praxe. Pět nezávislých napájecích okruhů oddělených T-ULN transformátory vlastní konstrukce, soft start, tepelná ochrana proti trvalému přetížení. Vytvořili jsme vlastní software pro výpočet hybridních difuzorů a postavili přesnou CNC řezačku. Rozšiřujeme naše produktové portfolio o hybridní difuzory.

   2019

  • V Rožnově pod Radhoštěm budujeme referenční poslechové studio.

   2020

  • Představujeme extrémně výkonný síťový filtr pro audio s maximálním trvalým příkonem 4.6 kW. Připravujeme druhou poslechovou stage, která bude obsahovat projekční plochu a 4K projektor.

   2021

  • Patentujeme akustické panely Silentmax© a certifikujeme je pro použití ve stavebnictví.

   2022

  • Rozšiřujeme a stěhujeme výrobu do větších prostor.

   2023

  • Z popudu dalšího zdokonalení audio řetězce a naší znalosti z elektrotechnické praxe, konstantně pracujeme na vývoji dalšího příslušenství tak, aby naše nabídka byla ucelená. Hodnoty, které uznáváme, si do budoucna zachováme.

 

Kde se nacházíme

RDacoustic s.r.o. sídlí v Rožnově pod Radhoštěm v podhůří Beskyd. Poprvé je Rožnov zmiňován v roce 1267 v listině svého zakladatele, olomouckého biskupa. Původní obyvatelé byli pastevci a horalové Valaši. Díky geografické poloze a specifickému mikroklimatu zde na konci 18. století vznikly klimatické lázně, jejichž pozůstatky jsou ve městě stále přítomny. Dnešní průmyslové dědictví regionu se dá přičítat především změnám po roce 1948, kdy byl vývoj Rožnova ovlivněn vládním rozhodnutím s cílem přesunout sem strategický průmysl nově budovaný po druhé světové válce. Nový státní podnik Tesla se zabýval vakuovou technikou, výrobou elektronek, černobílých a později barevných obrazovek, dále výrobou křemíku a polovodičových součástek. Rozvoj Tesly znamenal příliv vzdělaných lidí do mikroregionu. Pro podporu průmyslu zde také vznikla prestižní střední škola zaměřená na elektrotechniku.

Rožnov pod Radhoštěm
Wallachian Open Air Museum

Po pádu železné opony v roce 1989 došlo k rozpadu státního podniku Tesla s více než 8 500 zaměstnanci. Díky vysoké vzdělanosti obyvatel se však průmysl nevytratil. Bývalí zaměstnanci Tesly se v regionu prosadili v nově vzniklých soukromých společnostech. Například firma JJ Electronic vyrábějící vyhlášené elektronky vznikla právě díky Tesle Rožnov. Kromě regionálních firem zde také sídlí významná design centra společností ON Semiconductor a NXP.

Rozhodnete-li se navštívit naše poslechové studio, město ani mikroregion vás rozhodně nezklamou! Dnes je Rožnov pod Radhoštěm turistické, kulturní i průmyslové dvacetitisícové město s téměř nulovou nezaměstnaností. Mimo průmysl zabývající se převážně polovodičovou výrobou se zde nachází například pivní lázně v místním pivovaru, nebo Valašské muzeum v přírodě založené v roce 1925 – soubor často původních přenesených staveb. Skanzen představuje tradiční architekturu a řemesla regionu a odkazuje na jeho bohatou historii. Okolní hory nabízejí vyžití pro turistiku, horské kolo, paragliding, zimní sporty a další sportovní aktivity.

Wallachian Open Air Museum
Radhošť mountain

Obrázky: Bjalek Michal [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons, Carpathian Ethnography Project [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons, Pohled 111 [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons, Bjalek Michal [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons, Harold [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons, Michal Klajban [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons

Přihlaste se

Odběr novinek

Dáme vám vědět o naší účasti na výstavách, o nových recenzích a produktech, o nových místech, kde si můžete reprosoustavy poslechnout, nebo o nových příspěvcích na našem blogu. Nebudeme vám posílat spam.