Měření akustiky

Vylepšete si akustickou pohodu prostoru. Co udělat pro lepší zřetelnost, prostorovost a celkové vnímání zvuku.

 

 

Akustické parametry poslechového prostoru zásadně ovlivňují výslednou kvalitu zvuku ze 40% až 70%. Ani sebedokonalejší audio sestava nevhodnou akustiku poslechového prostoru nenahradí.

Akustika je komplexní obor, kde všechno souvisí se vším. Pokusíme se velmi stručně shrnout základy akustiky poslechového prostoru vzhledem co nejvyváženějšímu zvukovému projevu audio sestavy. Více se dočtete na našem audio blogu.

Rozměry místnosti a její modální frekvence 20-200 Hz

RDacoustic analýza akustické křivky dozvuku poslechového prostoru v časeVětšina z nás neobývá prostory se vzdáleností protilehlých stěn větší než 17m. Vzhledem k rychlosti zvuku a rozsahu slyšitelného spektra tvoří prostory, které obýváme tzv. rezonátory. Vzdálenosti protilehlých stěn, podlahy a stropu udávají modální, nebo-li rezonanční frekvence místnosti. V celém prostoru dochází k jejich interferencím, kde se sčítají a odečítají. Budete-li se po místnosti pohybovat, stoupnete si do rohu, nebo doprostřed místnosti, uslyšíte měnící se poměr basů. To jsou ony modální frekvence, které lze částečně kompenzovat posunem reprosoustav a poslechového bodu v prostoru.

Nejlepší je taková místnost, která má modální frekvence a jejich harmonické násobky rovnoměrně rozprostřené. To znamená, že poměr protilehlých stěn nesmí být v celistvých násobcích. Například místnost 5 x 5 x 2,5 m nejvíce zesílí frekvenci 69 Hz + její harmonické násobky a ostatní frekvence budou na pozadí. Takovýto prostor potom bude nevyvážený.

Rezonátory – sádrokartony, velké skleněné plochy

vyhněte se dřevěným obkladům, sádrokartonům a podobně. Jejich plocha, hmotnost, pružnost a pevnost z nich dělá rezonátory, které se na své rezonanční frekvenci rozvibrují a ovlivňují celkový zvukový projev protoru. 

Pro většinu lidí jsou rozměry místnosti pevně dány, posun reprosoustav a poslechového bodu nepřichází v úvahu. Potom lze modální frekvence prostoru částečně potlačit akusticky pohltivými basstrapy v rozích. Ty ale pohltí také to ostatní…

Jak postupovat na cestě za dokonalejší akustikou?

Zásadní vliv na kvalitu akustiky má doba dozvuku, kterou ovlivňuje poměr akusticky pohltivých a odrazivých materiálů uvnitř prostoru. Pro snížení dozvuku na nízkých frekvencích se používají basstrapy. Ve všech rozích místnosti je největší koncentrace nízkých frekvencí, proto se basstrapy umisťují do rohů, kde mají největší účinnost. Nejedná se jen o vertikální rohy, ale všechny, i mezi stropem a stěnami nebo podlahou a stěnami.

 

Hlasité tlesknutí mnohé napoví

RDacoustic kalibrovaný měřící mikrofonOptimalizací dozvuku na nízkých frekvencích se začíná, to jsme ve zkratce probrali. Často se vyskytují jiné neduhy na vyšších frekvencích, jako je například třepotavá ozvěna, nebo přímé odrazy od protilehlých zdí. Hlasité tlesknutí dlaněmi mnohé napoví.

U velkých tevřených prostorů se velmi často vyskytuje přepotavá ozvěna. Vzniká odrazy zvuku od stěn, podlahy nebo stropu. Zde doporučujeme velké tvrdé odrazivé plochy doplnit tenkými akustickými doplňky, kobercem, obrazy, látkou, gobelíny a podobně. Výsledek bude záležet na poměru velikosti prostoru a velikosti akustického doplňku, nebo opatření. Kouzelné malé krabičky neexistují.

Každý prostor je svou velikostí a zařízením interiéru unikátní. Proto vyžaduje individuální přístup.

Měření dozvuku kalibrovaným mikrofonem

Měření akustických parametrů místnosti provádíme kalibrovaným směrovým mikrofonem a softwarem Room EQ Wizard. Na základě měření dozvukové charakteristiky navrhneme doporučení. Mnohdy i jednoduchá opatření mají zásadní vliv.

 

Akustika referenčních poslechových prostorů

posunuje zážitek z poslechu hudby do jiné dimenze. Především díky akustickým difuzorům je zvuk mnohem zřetelnější a detailnější. Difuzor akustický odraz rozptýlí tak, že směr rozptýleného odrazu je pro lidské ucho nerozpoznatelný. Rozptýlená akustická energie zůstává stále uvnitř prostoru, tím je zvuk velmi dynamický. Uším dominuje přímá osa k reprosoustavám, rozptýlený odraz od difuzoru nelokalizují, proto vynikne úžasná prostorovost a lokalizace hudebních nástrojů.

Více o difuzorech, které vyrábíme přímo v česku.

Zajímá Vás, jak hudba v takovémto prostoru zní? Navštivte naše poslechové studio.

 

 

Vybrané příspěvky

Z našeho blogu

Akustika místnosti nejen pro audiofily
30. 3. 2019

Ani se sebedokonalejší audio sestavou nedosáhnete dobrého výsledku v mizerných akustických podmínkách. Zajímá vás, jak zlepšit akustiku místnosti?

Teorie akustiky – chování zvuku v uzavřeném prostoru
30. 3. 2019

Pro pochopení chování zvuku v uzavřeném prostoru se neobejdeme bez trochy teorie.

Vnímání hudby – člověk není stroj
14. 5. 2018

Proč je pro náš sluch nelíbivá čistá sinusová křivka? Jak vlastně vnímáme pocit yukryté v hudbě?

Přihlaste se

Odběr novinek

Dáme vám vědět o naší účasti na výstavách, o nových recenzích a produktech, o nových místech, kde si můžete reprosoustavy poslechnout, nebo o nových příspěvcích na našem blogu. Nebudeme vám posílat spam.