Síťový filtr RD Power Filter

Je unikátní síťový filtr kombinovaný s přepěťovou ochranou. Tento výrobek z dílny RDacoustic účinně chrání vaše audio komponenty i ostatní zařízení proti přepětí při úderu blesku a současně čistí napájení od nežádoucího elektromagnetického rušení („elektrosmogu“). Výsledkem je navýšení kvality zvuku vaší audio techniky.

Chraňte svá zařízení chytře.

Zjistit více 
Šířka  150 cm,
Rozměry
€ 1 210
Cena
Popis produktu

Síťový filtr RD Power Filter

Náš filtr je sestaven ze součástek s vemi nízkou výrobní toleraní, které jsou z většiny vyrobeny v České republice. Filtr je testován normovanými testy EU SURGE a BURST ve vojenské technické zkušebně ve Vyškově. Kvalita použitých součástek a jejich tolerance jsou velmi důležité pro efektivitu filtrace vysokofrekvenčního rušení. Používáme speciální železoprachová jádra tlumivek s velmi širokým pracovním rozsahem. Díky tomu filtrace účinně funguje ve velmi širokém frekvenčním rozsahu.

Na začátku filtru jsou umístěny dvě tlumivky, které zvyšují vnitřní impedanci sítě a zpožďují nárazový proud. Díky nim bleskojistky, které následují, dříve zareagují. Ve filtru jsou tři bleskojistky se vzácným plynem v trojúhelníku. Přepětí je tedy redukováno mezi každým z vodičů. Následují další dvě tlumivky pro redukci proudového nárazu a tři rychlé silné varistory, opět v trojúhelníku, které omezí přepěťovou špičku, která prošla bleskojistkami. Následuje proudově kompenzovaná tlumivka, která společně se setem kondenzátorů redukuje symetrické rušení – dohromady tvoří vyvážený LC filtr pro vysokofrekvenční rušení. Filtr zakončují ultra rychlé varistory, které redukují přepětí prošlé prvními stupni ochrany. Celý filtr je stíněn proti vysokým frekvencím přes 1 MHz.

Toto řešení fungující zároveň jako kabel je primárně určeno pro napájení jednoho komponentu (viz otázky a odpovědi a technické parametry). Napájení více komponentů lze, záleže na parametrech celkového řešení audio sestavy, realizovat buď použitím více kusů RD Power Filteru, nebo pomocí komponentu (RD EMI Neutralizer).

Parametry

Využití
Přepěťová ochrana: (LEMP – Lightning Electromagnetic Pulse)
Ochrana před elektromagnetickým rušením: Podle EMC standardu
Rychlé přechodové pulsy: BURST
Vysokoenergetické pulsy: SURGE
Rozměry
Délka: 1,5 m
Hmotnost: 1 kg
Technické parametry
Evropská vidlice: CEE 7/7
Maximální trvale přenášený výkon: 500 W
Maximální trvalý proud: 2,2 A
Vnitřní impedance: 0,5 Ω
Maximální unikající proud: 0,075 mA
Spotřeba: 0,1 W
Izolace: 4000 V
EMC filtrace: -17 dB (30 kHz–10 MHz)
Ochrana před el. mag. polem: 20 V/m
Ochrana přepětí SURGE: 4500 V
SURGE zkratový proud: 3x8000 A
Ochrana přepětí BURST: 6000 V
BURST zkratový proud: 3x6000 A
Síťový filtr RD Power Filter

Recenze a videa

Dawid Grzyb

Ze zjevných důvodů se tento test soustředí na výsledný zvuk, který RD Power filter poskytuje, když je použit v různých audio systémech, spíše než na filtraci elektromagnetického rušení a přepěťovou ochranu, které jsou však jeho hlavními přednostmi.

RD power filter – A.J.
A.J.

Jsou to takové ty hifistické pocity, nic změřitelného nebo jakkoliv kvantifikovatelného. Hraje to trochu jinak (předtím to nehrálo špatně, mám high end sestavu). Zvuk se pročistil, možná více vystoupil vokál a jednotlivé nástroje u kvalitní nahrávky. Při velké hlasitosti nepatrně poklesl jemný šum z repro když gramo nehraje, pouze je zapnutý pre-amp (mám citlivou low output MC přenosku). Tento filtr + přepěťová ochrana v jednom jakožto singl řešení pro jeden hifi přístroj mi vyhovuje. Přesně toto řešení jsem hledal a potřeboval.“ A. J.


Možná ještě nevíte

Otázky a odpovědi

Zlepšuje síťový filtr kvalitu zvuku?

Ve zkratce ano. I přes zavedené normy elektromagnetické kompatibility k vysokofrekvenčnímu rušení často dochází. Toto rušení je sice mimo slyšitelnou frekvenci, avšak interferencí a modulací – složením náhodných vysokých frekvencí – vznikají frekvence nízké – slyšitelné. Na našem blogu najdete jak reálná měření v praxi, tak více informací o filtraci obecně.

Co je EMC standard?

Každé elektronické zařízení vyzařuje do okolí elektromagnetické záření. EMC standard tyto zařízení rozděluje do různých skupin, ukládá hodnoty maximálního přípustného vyzařování a naopak minimální nutnou odolnost proti elektromagnetickému rušení. Více o EMC si můžete přečíst na našem Audio blogu.

Proč napájet audio komponenty jednotlivě? Proč nemá filtr na svém konci více zásuvek?

Naše řešení – komplexní přepěťová ochrana v jednom pouzdře – má jako každé jiné řešení nevýhodu. Filtr má relativně vysoký vnitřní odpor, který způsobuje výkonové ztráty. Při námi udávném maximálnímu přenášenému výkonu (500 W, 230 VAC) filtr přemění přibližně 2 W do tepelné energie. Filtr snese trvalou zátěž i 1000 W, ztrátové teplo by však činilo 4 W a filtr by se musel chladit. Dle našeho názoru 500W příkon pro domácí audio bezproblému stačí. Toto je nicméně důvod proč nemůžeme mít na jeho konci nekonečný počet zásuvek. Vícezásuvkové řešení znamená při zachování dalších vlastností a charakteru našeho filtru zcela rozdílné řešení.

Náš filtr je totiž zároveň velmi kompaktním audio kabelem. Takové řešení navíc znamená taktéž stínění od filtru samotného až k zařízení a větší kvalitu filtrace. Například: s použitím dvou našich filtrů pro samostatnou filtraci DA převodníku a zesilovače třídy D je krom filtrace vnější sítě docíleno také filtrace mezi dvěma zařízeními. Kdyby byly obě zařízení zapojeny ve společné zásuvce, nebylo by filtrováno rušení zesilovače. Řešení je tedy perfektní v tom, co nabízí. Vždy však záleží na konkrétním řešení audio sestavy. V našem portfoliu naleznete také síťový filtr (nabízející oddělení jednotlivých zařízení i přepěťovou ochranu) s více zásuvkami, ovšem v podobě komponentu.

Neměla by být elektroinstalace v domě schopna zastavit jakékoli přepětí?

Je to složitější. Úder blesku je zodpovědný za největší procento poškození a zničení elektrických zařízení. Příslušné přechodné jevy jsou příliš rychlé na to, aby zareagoval jistič nebo trubičková pojistka. Hořící vlákno v pojistce vytvoří plazmu, která je vodivá, a pulsní proud v řádech tisíců ampér se dostane až na spotřebič.

Ochranu před přepětím popisuje norma EN 61643-11:2012. Máte-li podle ní provedenu elektroinstalaci, proti většině případů přepětí byste měli být ochráněni. Norma říká, že zapojeny musí být tři stupně přepěťové ochrany. Mezi každým z nich by mělo být alespoň 10 m kabelu. To proto, aby se při nárazovém proudu blesku (proud roste rychlostí až 1000 V/μs) uplatnil sériový odpor a indukce a energie blesku se rozložila tak, aby jednotlivé stupně ochrany fungovaly na charakter výboje, na který jsou konstruované. Pokud by například byly všechny tři stupně ochrany v jednom rozvaděči vedle sebe, nefungovaly by.

V našem filtru jsou všechny tři stupně, odděleny indukčnostmi, takže fungují pohromadě v jednom pouzdře. Filtr opakovaně snese zatížení 6000 V. Pokud udeří silný blesk do elektrického vedení v blízkém okolí a výboj bude mít vyšší napětí než 6000 V, první tlumivky ve filtru se nenávratně vypaří, připojené zařízení však zůstane vždy ochráněno. (Všechny komponenty jsou ochráněny nehořlavým materiálem, aby se zabránilo jakékoli možnosti vzniku požáru.) (Je možné, že filtr snese opakovaně větší zatížení. Neexistují však testy, které by to ověřily, a hodnoty navíc velmi záleží na impedanci sítě. V hodnotách, které oficiálně uvádíme, musí tedy být dostatečná rezerva.) Norma pro konzumní elektroniku je obecně 1000 V.

Vybrané příspěvky

Z našeho blogu

Měření síťového rušení v praxi
23. 11. 2019

Zajímá vás, jaké rušení se vyskytuje v rozvodné síti? Proč se vůbec zabývat filtrací napájení? Pro názornost jsem měření provedl na čtyřech různých místech. Pro porovnání byl zvolen klasický EURO kabel a RD Power Filter.

K čemu Síťový filtr pro Audio?
23. 1. 2018

Je dnes externí Síťový filtr pro Audio vůbec k něčemu? Proč není kvalitní síťový filtr součástí většiny spotřební elektroniky? Proč nás má zajímat vysokofrekvenční rušení, když ho neslyšíme, ani nevidíme?

Audio a EMC
22. 1. 2018

Co je to „elektromagnetická kompatibilita“? Slouží dnes k něčemu, nebo se snad jedná o přežitek? Proč Audio a EMC spolu úzce souvisí? Proč většina spotřební elektroniky nevydrží úder blesku

Přihlaste se

Odběr novinek

Dáme vám vědět o naší účasti na výstavách, o nových recenzích a produktech, o nových místech, kde si můžete reprosoustavy poslechnout, nebo o nových příspěvcích na našem blogu. Nebudeme vám posílat spam.