Příběh vzniku poslechové místnosti 1: cíle

Do rukou se nám dostává prostor, ve kterém budeme mít možnost realizovat stavební úpravy s cílem dosáhnout ideálních proporcí místnosti a co možná nejlepšího poslechového prostoru. Články budou vznikat postupně, bude v nich spousta akustických i elektrických měření a dokumentace průběhu stavby.

Poslechová místnost

Ideál je relaxační prostor, kde posluchače nic neruší od technicky dokonalého prožitku z vnímání hudby. Poslechová místnost by měla být akusticky upravená tak, aby posluchač vnímal zvuk naprosto zřetelně, čistě s prostorovou lokalizací nástrojů. Poslechová místnost musí také odstínit okolní rušivé vlivy, jak například nízkofrekvenční vibrace způsobené dopravou, míru hluku okolí potlačit na práh slyšitelnosti a poskytnout dokonale čisté napájení pro audio sestavu. Požitek se blíží… 

Naše cíle

 • Optimalizace poměru stran poslechového prostoru – optimalizace modálních rezonančních frekvencí uzavřeného prostoru uplatňujících se cca do 200 Hz
 • Optimalizace doby dozvuku na nízkých frekvencích
 • Ideální poměr akusticky pohltivých a difuzních prvků
 • Ideální pozice reprosoustav a poslechového bodu
 • Vlastní zemnící bod a vlastní napájecí soustava, zcela galvanicky oddělená od rozvodné sítě
 • Elektromagnetické stínění pod audio sestavou pro zvýšení odstupu signál/šum
 • Videoprojekce
 • Dvě poslechové sestavy

Plán

Poslechový prostor je v relativně tiché lokalitě, stranou od vedlejší cesty i dostupný s vlastním parkovištěm. Poměry stran poslechového prostoru ale nejsou ideální, proto se nevyhneme stavebním úpravám. Čeká nás rozšíření stávajícího prostoru, zazdění výklenků mezi nosnými pilíři budovy a akustické utěsnění oken. Natažení vlastního vedení do našeho rozvaděče, rozvody pro každou sestavu zvlášť, osvětlení, vzduchotechnika.

 • Akustické vybavení
  • Stropní hybridní difuzor QRD 6,7*4,5 m, hloubka 25 cm
  • Akusticky pohltivý koberec
  • Sestava 1
   • Hybridní difuzor 5,45*2,6 m, hloubka 20 cm.
   • Levý Hybridní difuzor 2*2 m (kruhový vzor)
   • Pravý Hybridní difuzor 2*2 m inverzní (kruhový vzor)
   • Další akustické prvky budou doplněny podle měření a subjektivních testů.
  • Sestava 2
   • Hybridní difuzor 5,45*2,6 m – inverzní, hloubka 20 cm.
   • Levý Hybridní difuzor 2*2 m (kruhový vzor)
   • Pravý Hybridní difuzor 2*2 m – inverzní (kruhový vzor)
   • Další akustické prvky budou doplněny podle měření a subjektivních testů.
 • Napájení audiosestavy
  • Každá sestava bude mít vlastní napájecí okruh, úplné galvanické oddělení a vlastní zemnící bod.
  • Pod každou sestavou stínění + příprava pro měření elektrických veličin
 • Předběžná simulace modálních frekvencí

Simulace modálních frekvencí poslechového prostoru

Pomocí velmi šikovného programu REW lze simulovat vliv rezonančních frekvencí v uzavřeném akustickém prostoru.

Do simulace zadáváme vnitřní rozměry 5,45*8,7*2,5 m. Větší plochu stropu bude zabírat kvadratický akustický difuzor s maximální hloubkou 25 cm, jehož střední hodnota hloubky je 12,5 cm, ale v přepočtu na celkovou plochu stropu je to 8 cm. Proto výšku stropu záměrně zadáváme o 8 cm menší, než je ve skutečnosti. Reprosoustavy pro prvotní simulaci umístíme 1 m od zadní stěny a 1 m od bočních stěn.

Celou plochu přední a zadní stěny bude zabírat hybridní difuzor, jehož odrazivost/pohltivost se mění v závislosti na směru dopadu akustické energie. Taktéž u stropu a velkých difuzních ploch na stěnách. Proto volíme střední hodnotu odrazivosti.

Uši posluchače jsou ve výšce 1,2 m, sedí v ose místnosti a bude se pohybovat od neideální pozice směrem k zadní stěně.

 

Posluchač je ve vzdálenosti 2,6 m od přední stěny, na 77 Hz vidíme propad, který se ve vzdálenosti 3 m začíná ztrácet.

Na 103 Hz však začíná nastupovat další rezonanční propad. Ve vzdálenosti 3,6 m od přední stěny se rezonanční propady vyrovnávají.

Dostali jsme se zhruba k obecně doporučovanému poměru stran rovnostranného trojúhelníku. Posun posluchače do vzdálenosti 4 m už není ideální, objevuje se další propad na 166 Hz.

Pro zajímavost zvýrazním odrazy od bočních stěn (tyrkysová a zelená), které se v tomto bodě nejvíce uplatňují. Jelich eliminaci pomohou na postranních stěnách dva hybridní difuzory 2*2 m umístěné přesně v polovině vzdálenosti mezi reprosoustavami a posluchačem.

Zvýrazníme-li další odrazy (přední stěna modrá, zadní fialová, strop růžový, podlaha šedá), tak vidíme, že na onom 166Hz propadu mají největší podíl právě postranní stěny.

Posouváme se zpět do nejsourodější hladiny akustického tlaku na vzdálenost 3,6m. Po zapnutí zvýranění odrazů od všech stěn vidíme propad na 109 Hz (modrá) způsobený odrazem od přední stěny. Přes celou přední stěnu bude umístěn hybridní difuzor, který má největší pohltivost v rozích, tj. tam, kde se především koncentruje energie nízkých kmitočtů. Jeho útlumový koeficient na nízkých frekvencích je vyšší, proto se v reálu odraz od přední stěny nebude tolik propisovat do celkového akustického tlaku v místě posluchače.

Budou-li ve vzdálenosti 3,6 m od přední stěny sedět 3 osoby 60 cm od sebe, uslyší posluchač vlevo a vpravo propad na 118 Hz (tyrkysová a zelená), posluchač uprostřed (černá) tento propad neuslyší.

 

Simulace se od skutečnosti může lišit vlivem nesprávně zadané pohltivosti stran simulovaného kvádru. Hybridní difuzory mění útlumovou i odrazovou charakteristiku v závislosti na frekvenci, proto je jejich vliv velmi težko simulovatelný. Měřitelný i slyšitelný však je, takže si musíme počkat na opravdová měření.

Závěrem

Zajímá vás pokračování stavby, nebo rovnou výsledek naší práce? Navštivte naše referenční poslechové studio a vnímejte radost z hudby naplno.

Přihlaste se

Odběr novinek

Dáme vám vědět o naší účasti na výstavách, o nových recenzích a produktech, o nových místech, kde si můžete reprosoustavy poslechnout, nebo o nových příspěvcích na našem blogu. Nebudeme vám posílat spam.